9) Utilitzeu Inkscape per crear una imatge vectorial que tingui elements gràfics i algun text. Quina mida té el fitxer .svg? Pot representar-se directament al navegador web d'Explorer o Chrome? S'ha d'instal·lar algun pluggin?

Imatge vectorial+mida // No necesita de cap plugin es pot obrir tant amb el Chrome com amb el IE
Smiley face
Smiley face
Smiley face