2) Obriu la imatge amb Gimp i Photoshop. Observeu que en el cas de Gimp i Photoshop s'informa de la memòria que consumeix la imatge al costat inferior de la finestra. Quanta memòria consumeix la imatge un cop carregada? Buscant pels menús també trobareu la resolució i el perfil de color utilizats. Quin perfil utilitza la vostra imatge?

Memòria que consumeix la imatge
Smiley face

Perfil utilitzat:
Smiley face