4) Utilitzeu algun dels dos programes (el que vulgueu) per obtenir una imatge reescalada que no tingui una amplada superior a 500px (l'alçada serà la que correspongui per tal de mantenir la proporcionalitat). Guardeu la imatge en algun format amb compressió sense pèrdua i mostreu-la a la web que lliureu de tal manera que la pròpia imatge sigui un enllaç a la versió anterior amb la resolució completa. Quina mida té el fitxer imatge reescalat?

Reducció imatge:
Smiley face
Imtatge proporcio reduida a 500px + link imatge real
Smiley face
Resultat:
Smiley face