5) Ara guardeu la imatge reescalada a 500px d'amplada, en format JPEG utilitzant 4 o 5 nivells de qualitat: des de qualitat màxima a qualitat mínima. Presenteu totes les imatges a la web del lliurament indicant, per cadascuna, la qualitat JPEG seleccionada al fer l'exportació i la mida de l'arxiu obtingut. Quin nivell mínim creieu que podeu utilitzar sense pèrdua aparent de qualitat? Justifiqueu el resultat a la vostra web.

Diferents nivells i mides:
Smiley face
nivell 3 (calitat baixa) Entre el nivell 3 i 4 es en la que menos es nota la diferència
Smiley face nivell 4 (calitat mitja) Smiley face

nivell 8 (calitat alta)
Smiley face nivell 12 (calitat maxima) Smiley face