6) Guardeu una versió redimensionada a 500px de la imatge en format GIF i PNG. Presenteu-les una al costat de l'altra a la web del lliurament indicant format i mida de l'arxiu. Quines diferències aprecieu?

format gif a 500px
Smiley face format png a 500px Smiley face

A simple vista es pot veure com la de format PNG te molt més detall que la de format GIF.