8) Utilitzeu Gimp o Photoshop per demostrar les operacions gràfiques següents, penjant el resultat a la web de lliurament:

Tall d'un bloc rectangular d'imatge.
Smiley face
Rotació amb un angle concret de 90 graus.
Smiley face Eliminació d'una àrea gràfica rodona. Smiley face

Superposició a la imatge de contingut gràfic: un rectangle amb un text dins (el vostre nom!).
Smiley face