3) Utilitzeu un dels programes (Gimp) per guardar la imatge en format PNG i l'altre programa (Photoshop) per guardar-la en format TIFF (utilitzeu la compressió "LZW"). Quin tipus de compressió i transparència suporta cadascun dels formats? Quina mida acaba tenint el fitxer .png i el .tiff? Quins són els formats i les extensions de projecte natives de Gimp i Photoshop?

Mostrar els dos arxius creats:
Smiley face
Nivells de compressio del .png
Smiley face Nivells de compressio del .tiff Smiley face

Gimp extensio nativa
Smiley face
Photoshop extensio nativa
Smiley face