Feu una taula comparativa sobre els còdecs d'àudio: FLAC, MP3, Opus, Speex, Vorbis. La taula haurà d'informar sobre:

Smiley face