Practiques UF1


Si vol carregara la plana "presentacio.html" a de esperar 30 segons o apitxar un dels següents links:
P1:
Primera Practica(presentacio.html)
P2:
Segona Practica(formulari.html)
P3:
Tercera Practica(taules.html)
P4:
Taules:
Quarta Practica(taula.html)
Capses:
Quarta Practica(capses.html)
P5:
css3"CLASS":
Cinquena Practica(cotxe.html)
P6:
css3"ID":
Sisena Practica(cotxe.html)
P7:
html amb css:
Setena Practica(P7.html)
P8:
Projecte: html amb css:
Vuitena Practica(index.html)

Practiques UF2Novena Practica(aeroport.html)
Practica 10(P10.html)
Practica 11Final(1.html)
Practica 12Drets(drets.html)
Practica Imatge(index.html)